Referencie

Obnova strechy a fasády na Grécko-katolíckej cerkvi na ul. Lesná v Humennom

 • rok 2016

Obnova bytového domu na ul. 1. mája 1456 v Humennom

 • zateplenie obvodových stien
 • zateplenie sokľa
 • výmena okenných výplní
 • oprava balkónov
 • sanácia balkónov
 • rok 2016/2017

Obnova bytového domu na ul. Gen. Svobodu 15, 15/A v Medzilaborciach

 • zateplenie obvodových stien
 • zateplenie sokľa
 • výmena okenných výplní
 • okapové chodníky
 • zateplenie pivničných stropov
 • sanácia balkónov
 • výmena balkónových zábradlí
 • pokládka dlažieb v pivničných priestoroch
 • rok – 2017

Obnova bytového domu na ul. Štúrova 34,36,38,40,42 v Humennom

 • zateplenie obvodových stien
 • zateplenie sokľa
 • výmena okenných výplní
 • okapové chodníky
 • zateplenie pivničných stropov
 • sanácia balkónov
 • výmena balkónových zábradlí
 • pokládka dlažieb v pivničných priestoroch
 • rok – 2018

Obnova bytového domu na ul. Košická 28,29,30 v Humennom

 • zateplenie obvodových stien
 • zateplenie sokľa
 • výmena okenných výplní
 • okapové chodníky
 • zateplenie pivničných stropov
 • sanácia balkónov
 • výmena balkónových zábradlí
 • pokládka dlažieb v pivničných priestoroch
 • rok – 2019

Obnova bytového domu na ul. Komenského 663/23 v Medzilaborciach

 • zateplenie obvodových stien
 • zateplenie sokľa
 • výmena okenných výplní
 • okapové chodníky
 • zateplenie pivničných stropov
 • sanácia balkónov
 • výmena balkónových zábradlí
 • pokládka dlažieb v pivničných priestoroch
 • rok – 2019

Obnova bytového domu na ul. Gen. Svobodu 21 v Medzilaborciach

 • zateplenie obvodových stien
 • zateplenie sokľa
 • výmena okenných výplní
 • okapové chodníky
 • zateplenie pivničných stropov
 • sanácia balkónov
 • výmena balkónových zábradlí
 • pokládka dlažieb v pivničných priestoroch
 • rok – 2020

Obnova bytového domu na ul. SNP 10,12,14 v Humennom - v rekonštrukcii

 • zateplenie obvodových stien
 • zateplenie sokľa
 • výmena okenných výplní
 • okapové chodníky
 • zateplenie pivničných stropov
 • sanácia balkónov
 • výmena balkónových zábradlí
 • pokládka dlažieb v pivničných priestoroch
 • rok – 2020/2021

Obnova bytového domu na ul. SNP 16,18,20 v Humennom - v rekonštrukcii

 • zateplenie obvodových stien
 • zateplenie sokľa
 • výmena okenných výplní
 • okapové chodníky
 • zateplenie pivničných stropov
 • sanácia balkónov
 • výmena balkónových zábradlí
 • pokládka dlažieb v pivničných priestoroch
 • rok – 2020/2021

Obnova bytového domu na ul. Třebíčska 12 v Humennom

 • zateplenie obvodových stien
 • zateplenie sokľa
 • výmena okenných výplní
 • okapové chodníky
 • zateplenie pivničných stropov
 • sanácia balkónov
 • výmena balkónových zábradlí
 • pokládka dlažieb v pivničných priestoroch
 • rok – 2020/2021
Zateplenie rodinných domov
Rekonštrukcia domov a bytov
Výstavba rodinných domov na kľúč
Rekonštrukcia chodieb v bytových domoch
Murovanie pivníc

Ostatné referencie

 • Oprava strechy v bytovom dome na ul. Hrnčiarska 1700/19 v Humennom
 • Rekonštrukcia schodísk a chodieb v bytových domoch na ul. Hrnčiarska 1700/19, ul. Třebíčska 18,19,20,21,24, Čsl. armády 63,64,65,66, ul. Partizánska 17, ul. Laborecká 28,37,52,53, ul. Mierová 80,84,86, ul. Osloboditeľov 22, ul. Nám. Slobody 18, ul. SNP 16,18,20,28, ul. Partizánska 13,21,  ul. Košická 23 v Humennom, ul. Májová 6 v Medzilaborciach
 • Realizácia – výmena elektrických rozvodov (stúpačkové rozvody + nové prívody k bytom) na ul. Osloboditeľov 10,22 a na ul. Třebíčska 12 v Humennom
 • Oprava strechy v bytovom dome na ul. Hrnčiarska 1703/8,10,12 v Humennom
 • Stavebné úpravy po výmene výťahov na ul. Třebíčska 24, ul. Laborecká 30-35, Košická 20,21,24,28-30, ul. SNP 14,16,18,20,28, ul. Osloboditeľov 2,8,  ul. Čsl. armády  63-66, ul. Darg. Hrdinov 12-16, ul. Mierová 80,84,86, ul. Laborecká 37, ul. Třebíčska 5,6,7,8,8a, ul. Partizánska 23 v Humennom
 • Viaceré rekonštrukcie rodinných domov a bytov
 • Výstavba 2 rodinných domov na kľúč
 • Rekonštrukcie balkónov a balkónových zábradlí (hliník) na bytových domoch SNP 24, Partizánska 25, Košická 26 v Humennom